Kurs og sertifiseringer

 

Vi innehar følgende godkjenninger og kurs:

 

  • Grønt kompetansebevis for vedlikehold av håndslokkere og brannslangetromler fra Norges brannskole
  • Sertifisering for branntetting og brannisolering fra Brannstopp Norge
  • FG-750 Automatiske brannalarmsystemer fra Teknologisk Institutt
  • Brannvernlederkurs fra Brann- og sikkerhetsrådgivning as
  • Trykktesting av bærbare trykkluftsflasker metall og kompositt fra Teknologisk Institutt
  • Service av Ci systemer IV4, IV7, IV8 fra Fire Eater College
  • Hardware Mechanics IV4, IV7 og flexirack fra Nortronik
  • Brannalarmsystemer fra Elotec
  • Automatiske brannalarmanlegg i landbruket fra Elotec