Tjenester

 

Omega Brannvern as tilbyr følgende tjenester:

 

  • Vedlikehold av håndslokkere (brannslokkere, brannslokkingsapparat) iht NS 3910
  • Vedlikehold av brannslangetromler iht NS-EN 671-3
  • Slokkeanlegg:
  • Montering og vedlikehold av gassbaserte slokkeanlegg både for bygninger og fartøy
  • Slokkeanlegg for frityr
  • Branntetting av gjennomføringer i brannskiller
  • Brannisolering av bærende stålkonstruksjoner
  • Montering og vedlikehold (årskontroll og service) av brannalarmanlegg iht NS 3960
  • Kurs i grunnleggende brannvern og slokkeøvelse for bedrifter