Kurs og sertifiseringer


Vi innehar følgende godkjenninger og kurs:


 • Grønt kompetansebevis for vedlikehold av håndslokkere og brannslangetromler fra Norges brannskole
 • FG-750 Automatiske brannalarmsystemer fra Teknologisk Institutt
 • Brannvernlederkurs fra Brann- og sikkerhetsrådgivning as
 • Trykktesting av bærbare trykkluftsflasker metall og kompositt fra Teknologisk Institutt
 • Service av Ci systemer IV4, IV7, IV8 fra Fire Eater College
 • Hardware Mechanics IV4, IV7 og flexirack  fra Nortronik
 • Brannalarmsystemer fra Elotec
 • Automatiske brannalarmanlegg i landbruket fra Elotec
 • NEMKO-sertifisering:
  • Brannsikringsmontør - branntetting
  • Brannsikringsmontør - brannmaling stål
  • Brannsikringsmontør - brannfuging