Produkter


Omega Brannvern as tilbyr produkter innen følgende kategorier:


  • Brannslokkere (pulver, skum, CO2, frityr)
  • Brannslanger
  • Slokkeanlegg med gass som slokkemedium (Inergen IG-541, Novec 1230, CO2 osv)
  • Slokkeanlegg for frityr
  • Førstehjelpsutstyr fra Snøgg/Norgesplaster (www.snogg.no)
  • Fluoriserende skilter fra Everlux (http://www.everlux.eu/NO/)
  • Røykvarslere
  • Brannalarmanlegg iht NS 3960
  • Brannalarm for landbruket