Tjenester


Omega Brannvern as tilbyr følgende tjenester:


  • Vedlikehold av håndslokkere (brannslokkere, brannslokkingsapparat) iht NS 3910
  • Vedlikehold av brannslangetromler iht NS-EN 671-3
  • Slokkeanlegg:
  • Montering og vedlikehold av gassbaserte slokkeanlegg både for bygninger og fartøy
  • Slokkeanlegg for frityr (iht FG-1100)
  • Branntetting av gjennomføringer i brannskiller
  • Brannisolering av bærende stålkonstruksjoner
  • Brannmaling av bærende stålkonstruksjoner